Buscar
  • TIC_EixBesòsCircular

Publicades les subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya per projectes d'economia circular.

Ja es troben disponibles els ajuts de 2019 tant per empreses privades, universitats i entitats sense ànim de lucre (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/), així com també les subvencions destinades als ens locals (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions-pels-ens-locals/).



Pel què fa les subvencions per empreses i entitats, s'inclouen les següents línies de finançament:

- Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials.

- Retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant.

- Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

- Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.

- Foment de l'economia circular.


En el cas de les subvencions pels ens locals, les línies d'ajuda són:

- Investigació i recuperació de sòls contaminats.

- Utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció.

- Retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant.

- Clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció.

- Implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals.

- Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

- Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.



#EixBesòsCircular #SimbiosiIndustrial #EconomiaCircular




23 vistas0 comentarios
 

934 605 200 ext 273 / 934 620 625

©2018 by Eix Besòs Circular. Proudly created with Wix.com